Peter Szabo، نابغه‌ی ۱۸ ساله‌ی بازاریابی دیجیتال - دی‌جی بازاریاب
زنگ تفریح مقالات

با Peter Szabo، نابغه‌ی ۱۸ ساله‌ی بازاریابی دیجیتال آشنا شوید

بدون شک بازاریابی دیجیتال یکی از آینده دار ترین مشاعل دنیاست. بنابراین بسیار خوب است تا افرادی را که در این دنیا در حال ستاره شدن هستند بشناسیم. در این مقاله قرار است با با Peter Szabo، نابغه‌ی ۱۸ ساله‌ی بازاریابی دیجیتال آشنا شوید و در مورد او بیشتر بدانید. پس ما با در دی‌جی بازاریاب […]